Skip to main content
home-page
Nieuws

Lancering Ons Gedacht

03-11-2021

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Daarom werken we aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een robuuste langetermijnvisie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in Tremelo. Dit beleidsplan willen we de komende jaren samen met zoveel mogelijk belanghebbenden vormgeven. Ook jij hebt wel een gedacht over de toekomst van onze gemeente, niet? Van structuurplan naar beleidsplan Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2012. Ondertussen zijn er nieuwe inzichten. Met de opmaak van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wil het lokaal bestuur inspelen op nieuwe uitdagingen en ambities. Deze gaan onder meer over het versterken van de dorpskernen en het behoud van open ruimte. De opmaak van het Beleidsplan Ruimte is een driejarig traject waarin we breed gedragen en onderbouwde beslissingen nemen: 2021 Start verkenningsfase en opmaak focusnota - in kaart brengen sterktes en knelpunten van Tremelo 2022 Conceptnota - bepalen van de krachtlijnen van het nieuwe Beleidsplan Ruimte 2023 (Voor)ontwerp - eerste ontwerp van het Beleidsplan Ruimte 2024 Definitief ontwerp Beleidsplan Ruimte Jouw gedacht voor het Beleidsplan ruimte Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor de ruimtelijke ontwikkeling in Tremelo. Wat vind jij belangrijk? Waar moet volgens jou meer aandacht naartoe gaan? We zijn benieuwd naar jouw gedacht voor het Beleidsplan Ruimte. Daarom ontwikkelden we een spel. En niet zomaar eentje. Via een bordspel verzamelen we op een luchtige en ludieke manier standpunten en suggesties voor het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Al spelenderwijs kan jij jouw gedacht geven over ruimtelijke thema's zoals wonen, handel en voorzieningen, open ruimte, vrije tijd, natuurbeleving en mobiliteit in Tremelo. Een plezante aanpak wil niet zeggen dat dit niet serieus wordt genomen. Integendeel, jouw inbreng nu, zal Tremelo de komende jaren mee vormgeven. Speel zelf het spel Leen het spel via de spelotheek in de bib of vraag het hier aan, en speel het met familie, vrienden, collega’s, ... Vraag het spel aan