Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Publieke raadpleging conceptnota

De conceptnota is de eerste formele stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en geeft bondig onze ambities weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente. De conceptnota bestaat uit een strategische visie en twee beleidskaders: kernversterking en open ruimte.

Je kan de conceptnota na afspraak inkijken op het gemeentehuis of online raadplegen op www.tremelo.be/beleidsplan-ruimte.

Van 10 oktober 2022 tot  9 januari 2023 kan je jouw suggesties en opmerkingen meegeven:

  • per e-mail via omgeving@tremelo.be
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo
Deel op facebook
Deel op twitter