Handel & voorzieningen in Tremelo

Denk aan voorzieningen als: café, bakker, supermarkt, bank, woonzorgcentrum, scholen, kinderopvang, … Vind je dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn? Welke ontbreken? Zijn de voorzieningen goed bereikbaar? Zie je verschillen tussen Tremelo en Baal? Zo ja, is dat een probleem?

Ontdek alle thema's