home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Een Beleidsplan Ruimte voor huidige en toekomstige generaties: openbaar onderzoek van 1 april tot 29 juni 2024

25-03-2024

Tremelo is een aantrekkelijke landelijke en groene woongemeente. Deze identiteit wordt door onze inwoners sterk gekoesterd en vormt vaak de belangrijkste reden waarom we in Tremelo wonen. Dat willen we op geen enkele manier onder druk zetten, niet nu en niet in de toekomst 

Met het Beleidsplan Ruimte Tremelo maken we als gemeente duidelijk rond welke principes het toekomstig ruimtelijk beleid zal opgebouwd worden en waar we naartoe willen werken op lange termijn. Het ontwerp-Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Tremelo bevat enerzijds een strategische visie, die ambities op lange termijn vastlegt. Daarnaast omvat het twee beleidskaders met meer concrete doelstellingen op korte termijn, namelijk Kernversterking en Open Ruimte. Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is ook een ontwerp-plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Dit rapport licht de milieueffecten van de verschillende ambities en acties uit het Beleidsplan toe.

Voor het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Tremelo en het bijhorend plan-MER wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 april 2024 tot 29 juni 2024. De ontwerpplannen kan je in het gemeentehuis inkijken bij de dienst omgeving (maak vooraf een afspraak) of online raadplegen op www.tremelo.be/beleidsplan-ruimte.

Bezwaren of opmerkingen kan je indienen per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, gemeente Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo, via e-mail naar omgeving@tremelo.be of via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

De infomarkt gaat door op zondag 5 mei 2024 op ‘Damiaan beweegt’ aan het Damiaanmuseum in Tremelo van 12u00 tot 16u00 (adres Damiaanmuseum: Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo). Tijdens de infomarkt geven experten uitleg en beantwoorden ze jouw vragen. Iedereen is welkom!

 

 

 

Meer nieuws & activiteiten

Zondag 5 mei: Infomarkt Beleidsplan Ruimte

Wil je meer weten over het Beleidsplan Ruimte? Heb je vragen voor onze beleidsmakers en experten? Kom dan naar de infomarkt tijdens Damiaan Beweegt op zondag 5 mei. Je vindt onze stand op het festivalterrein achter het Damiaanmuseum.

Ons gedacht voor het Beleidsplan Ruimte

Geef al spelenderwijs jouw standpunten en ideeën over ruimtelijke vraagstukken

Start verkenningsfase Beleidsplan Ruimte

2021

Lancering Ons Gedacht

november 2021

Organiseer je eigen spel

november - december 2021

Participatie workshops

januari - februari 2022

Concept-nota Beleidsplan Ruimte

2022

Participatie-happening Ons Gedacht

4 september 2022

Expo Ons Gedacht

september - december 2023

Participatie workshops

april - september 2023

Voor-ontwerp Beleidsplan Ruimte

november 2023

Expo voor-ontwerp

december 2023 - februari 2024

Openbaar onderzoek Beleidsplan Ruimte

april - juni 2024

Definitief ontwerp Beleidsplan Ruimte

2024