home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ons gedacht

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Daarom werken we aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een robuuste langetermijnvisie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in Tremelo. Dit beleidsplan willen we de komende jaren samen met zoveel mogelijk belanghebbenden vormgeven. Ook jij hebt wel een gedacht over de toekomst van onze gemeente, niet?

Van structuurplan naar beleidsplan

Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2012. Ondertussen zijn er nieuwe inzichten. Met de opmaak van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wil het lokaal bestuur inspelen op nieuwe uitdagingen en ambities. Deze gaan onder meer over het versterken van onze kernen en het behoud van open ruimte.

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte is een driejarig traject waarin we breed gedragen en onderbouwde beslissingen nemen: 

2021: Start verkenningsfase en opmaak focusnota - in kaart brengen sterktes en knelpunten van Tremelo
2022: Conceptnota - bepalen van de krachtlijnen van het nieuwe Beleidsplan Ruimte
2023: (Voor)ontwerp - eerste ontwerp van het Beleidsplan Ruimte
2024: Definitief ontwerp Beleidsplan Ruimte

Jouw gedacht voor het Beleidsplan Ruimte

Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor de ruimtelijke ontwikkeling in Tremelo. Wat vind jij belangrijk? Waar moet volgens jou meer aandacht naartoe gaan? We zijn benieuwd naar jouw gedacht voor het Beleidsplan Ruimte. Jouw inbreng nu, zal Tremelo de komende jaren mee vormgeven.

Deel op facebook
Deel op twitter