Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

De conceptnota, een eerste formele stap in de goede richting

Eind 2021 lanceerden we met ‘Ons Gedacht’ het participatietraject rond het Beleidsplan Ruimte. Via een online bevraging, een bordspel en spelcafé werden inwoners betrokken in de eerste verkenningsfase. Na verdiepende workshops met bestuur, medewerkers en adviesraden werden de prioriteiten
voor het beleidsplan in een focusnota vastgelegd.

Ondertussen werkten we verder aan de opmaak van een conceptnota, een eerste formele stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte. Deze nota geeft bondig onze ambities weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Deze ambities rond wonen, kernen, open ruimte, mobiliteit en klimaat willen we nu opnieuw aftoetsen. Zo gaan we samen verder aan de slag om het beleidsplan vorm te geven.

Deel op facebook Deel op twitter