Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Infostand voorontwerp Beleidsplan Ruimte

Ondertussen werd een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit voorontwerp maakt duidelijk rond welke principes het toekomstig ruimtelijk beleid zal opgebouwd worden. Deze gaan onder meer over het versterken van de dorpskernen en het behoud van open ruimte. Het landelijk en groen karakter zijn belangrijke kernkwaliteiten die we als gemeente hoog in het vaandel dragen en willen veilig stellen.

Er volgt nu een adviesronde aan andere overheidsinstanties en aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. 

Ben je benieuwd naar hoe Tremelo er in de toekomst zal uitzien op ruimtelijk vlak? Met al jouw vragen over het ruimtelijk beleid ben je welkom op de infostand van de dienst omgeving in het gemeentehuis. Of lees alvast de antwoorden op veelgestelde vragen over het Beleidsplan Ruimte


Meer info op www.tremelotroef.be/onsgedacht

 

Deel op facebook Deel op twitter