Skip to main content
home-page

Overlegmoment 21 maart: Geef je mening over de BOA-thema's

20-02-2024

Met het participatietraject ‘Opgroeien in Tremelo’ willen we ons lokaal aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) afstemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen in onze gemeente. Daarom peilden we het afgelopen jaar naar de verwachtingen van ouders en kinderen, maar ook van partners zoals scholen, verenigingen en adviesraden. Op basis van de resultaten werkten we een visie uit waarin we ieder kind de kansen geven om zijn of haar talent te ontdekken, zijn vrije tijd op een diverse manier in te vullen en zich vooral te amuseren. Deze visie op verschillende thema’s, zoals aanbod, toegankelijkheid en samenwerking, willen we graag opnieuw aftoetsen aan de mening van ouders en partners. Ook jouw mening is van onschatbare waarde bij het verder vormgeven van ons programma. Wil jij graag mee nadenken over hoe we kinderen alle kansen geven en ervoor zorgen dat ouders werk, opleiding en gezin kunnen combineren? Laat je stem dan (opnieuw) horen en kom op donderdag 21 maart naar het overlegmoment rond ‘Opgroeien in Tremelo’ in zaal Lindebloesem (Kruisstraat 12). We starten om 18.30 uur (broodjes zijn voorzien) en sluiten de avond af rond 21.30 uur. Schrijf je vooraf in.Het vorige overlegmoment gemist? Geen nood. We blikken eerst terug en pikken samen de draad weer op. 

BBB-workshop: aan de slag met de onderzoeksresultaten

23-05-2023

Bijna 300 respondenten, waarvan één derde kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar, namen deel aan onze online bevraging over 'Opgroeien in Tremelo'.  De belangrijkste conclusies in een notendop: Ouders en jongeren zijn positief over de organisatie van opvang en vakantieaanbod. Verbeteringen zijn mogelijk op vlak van aanbod voor kinderen met zorgnoden. Er is vraag naar meer aanbod voor kleuters (2,5 - 6 jaar) en jeugd (16+). Er is nood aan meer speel- en ontspanningsmogelijkheden in de openbare ruimte. De betaalbaarheid van opvang en activiteiten is voor 1 op 3 ouders belangrijk. Er is behoefte aan meer gecentraliseerde informatie over het volledige aanbod. Ook meer dan 300 kinderen jonger dan 8 jaar werden op een speelse manier bevraagd over hun vrije tijd. De interne BOA*-werkgroep ging aan de slag met het uitgebreide onderzoeksrapport en de informatie van de diverse partners. Aan de hand van het beschikbare materiaal werd een BBB-analyse (Bannen - Behouden - Bereiken) opgemaakt. Daarbij kwamen volgende thema's aan bod: aanbod opvang en vrije tijd vanuit de gemeente, aanbod activiteiten en vrije tijd vanuit anderen, infrastructuur, toegankelijkheid en samenwerking. De volgende stap is een ontwerp visiedocument** dat nog verder met de partners afgestemd wordt.   * BOA staat voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten** Zie ook Decreet BOA    

Opgroeien in Tremelo is een feest. Maar wat vind jij?

24-01-2023

In Tremelo is er een uitgebreide keuze aan opvang en vrije tijd. Maar het kan altijd beter. We willen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en meer divers maken. Daarom vinden we de stem en de blik van kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders én grootouders heel belangrijk. Heb jij of heeft jouw kind al een leuke hobby gevonden of ben je nog op zoek? Sluit vrije tijd vlot aan na school of is het vaak een hele puzzel? Wij willen graag weten wat jij vindt van het opvang- en vrijetijdsaanbod in Tremelo.Neem deel aan onze bevraging! (de bevraging is afgesloten) Deze enquête is er voor iedereen vanaf 8 jaar. Op maat van kinderen, jongeren én (aanstaande) ouders of grootouders. We willen alle kinderen de kansen geven om hun talent te ontdekken, hun vrije tijd op een diverse manier in te vullen en zich vooral te amuseren.

Meer nieuws & activiteiten

Jouw mening is onze troef!

Heb jij of heeft jouw kind al een leuke hobby gevonden of ben je nog op zoek? Sluit vrije tijd vlot aan na school of is het vaak een hele puzzel? Wij willen graag weten wat jij vindt van het opvang- en vrijetijdsaanbod in Tremelo.

De bevraging is afgesloten.

Opgroeien in Tremelo

We willen alle kinderen de kansen geven om hun talent te ontdekken, hun vrije tijd op een diverse manier in te vullen en zich vooral te amuseren.

Omgevingsanalyse

september - december 2022

Startmoment partners

februari 2023

Bevraging kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en grootouders

februari - maart 2023

Analyse bevraging en ontwerp visiedocument

april 2023 - maart 2024

Participatieve workshops

maart - april 2024

Opmaak definitieve beleidsvisie

2024