Skip to main content
home-page
home-page

Van inspiratie naar ontwerp

29-09-2023

Een 50-tal deelnemers tekenden present op de inspiratiesessie op dinsdag 26 oktober. Zowel vertegenwoordigers van adviesraden als geïnteresseerde burgers zakten af naar de Lindebloesem.  Na een eerste kennismakingsronde, volgde een stevig infoluik.  Eerst werd de context rond adviesraden en lokale participatie geschetst. Want overal in Vlaanderen poppen boeiende vraagstukken op: representativiteit versus diversiteit, plaats van adviesraden binnen actieve samenleving en participatie-initiatieven, wat met instroom en uitstroom binnen adviesraden, wat met ‘vastgeroeste’ systemen … Maar vooral: hoe kunnen we binnen dit vernieuwde landschap anno 2023 samen met het beleid impact realiseren? Vervolgens werden een aantal inspirerende voorbeelden uit Vlaanderen voorgelegd. Wat is een burgerkabinet? Hoe organiseren strategische ateliers de manier waarop burgers advies kunnen geven? Wat kan de meerwaarde zijn van een participatieraad? Aansluitend kwamen de resultaten van onze lokale bevraging aan bod. Aan participatietafels gingen we op verkenning over wat voor Tremelo kan werken. Hoe kunnen we écht  impact hebben op het beleid vanuit adviesverlening? Wat hebben we dan te doen op korte termijn en op middellange termijn? Wat hebben we dan los te laten of anders aan te pakken? Welke ondersteuning is er nodig? Deze eerste inspiratiesessie is gebaseerd op informatie en inspiratie aan een brede groep. De betrokkenheid en het enthousiasme was groot. Deelnemers voelen dat er andere meningen en perspectieven zijn dan die van henzelf.  Alle inzichten nemen we nu verder mee naar inhoud en ontwerp. De ontwerpsessies zijn gepland vanaf november.  

Inspiratiesessie: een nieuw elan voor de adviesraden

24-08-2023

Hoe wil jij betrokken worden bij het beleid in Tremelo? In welke mate zijn adviesraden een goede manier om burgers actief te betrekken bij het beleid? En wat zijn nieuwe of actuele vormen van participatie? Deze vragen stelden we aan adviesraden, lokaal bestuur en burgerpanel.  Bijna 200 respondenten namen deel aan de bevraging. Benieuwd naar de resultaten? Kom dan naar de inspiratiesessie ‘Een nieuw elan voor de adviesraden’ op dinsdag 26 september om 19 uur in zaal Lindebloesem. We analyseren onze lokale context, halen inspiratie uit Vlaanderen en gaan samen op verkenning naar wat in Tremelo nodig en mogelijk is. De inspiratiesessie is interactief, daarom vragen we vooraf in te schrijven. >> Klik hier om in te schrijven

Hoe wil jij betrokken worden bij het beleid in Tremelo?

22-06-2023

In het meerjarenplan van Tremelo is ‘participatie’ een belangrijk thema. Het lokaal bestuur wil hier graag verder op inzetten. Maar wat kan dat precies betekenen? Adviesraden zijn een traditionele vorm van burgerparticipatie: geëngageerde burgers en het middenveld stellen er hun expertise ter beschikking van lokale besturen. In welke mate zijn adviesraden een goede manier om burgers actief partner te laten zijn van het lokale beleid? Wat zijn nieuwe of actuele vormen van participatie en wat is het effect ervan op de bestaande adviesradenwerking?  Om een goed idee te krijgen van wat er op dat vlak leeft in Tremelo, nodigen we jou uit om onze bevraging hierover in te vullen. De vragenlijst invullen neemt maximum 5 minuten van je tijd in beslag. Je start de bevraging door op onderstaande link te klikken: Start de bevraging  De resultaten worden anoniem verwerkt door het onderzoeksbureau Indiville. Bij vragen of opmerkingen over deze enquête kan je terecht bij Jurgen Minnebo via jurgen@indiville.be of Nadia Gijsemans via communicatie@tremelo.be. Deze bevraging wordt ingevuld door adviesraden, mandatarissen en medewerkers van gemeente Tremelo en geïnteresseerde burgers. De resultaten worden gepresenteerd op dinsdag 26 september in de Lindebloesem. Vervolgens gaan we samen aan de slag met deze resultaten.

Meer nieuws & activiteiten

Jouw mening is onze troef!

Democratie houdt niet op bij het zesjaarlijks inkleuren van een bolletje op een stemformulier. Nee, jouw stem is altijd belangrijk voor ons.

Schrijf je in voor het burgerpanel

Bevraging werking adviesraden

Wat betekent participatie voor jou? In welke mate zijn adviesraden een goede manier om burgers actief te betrekken bij het lokale beleid? Wat zijn nieuwe of actuele vormen van participatie en wat is het effect ervan op de bestaande adviesradenwerking? 

Inforonde adviesraden

april - mei 2023

Bevraging adviesraden, lokaal bestuur en burgers

juni 2023

Inspiratiesessie

26 september 2023

Ontwerpsessies

november 2023 - januari 2024

Blauwdruk

februari 2024