Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Hoe wil jij betrokken worden bij het beleid in Tremelo?

Volg het project

Opgroeien in Tremelo is een feest

Volg het project

Ons gedacht voor het Beleidsplan Ruimte

Volg het project

Traject detailhandelscoaching: Samen voor sterkere handelskernen

31-10-2023

Het gaat goed met de detailhandel in het centrum van Tremelo, maar het kan altijd nog beter. Ook de handelskern in Baal willen we meer en beter op de kaart zetten. Daarom heeft de gemeente een project opgestart voor de opmaak van een detailhandelsplan. Dit plan moet de gemeentelijke handelskernen beter beschermen tegen verschillende uitdagingen. In dit project worden we ondersteund door een detailhandelscoach van de provincie Vlaams-Brabant.In een eerste fase zal de detailhandelscoach de specifieke eigenschappen van de handelskernen in kaart te brengen. Uiteraard dienen deze cijfers afgetoetst te worden aan de realiteit en willen we ook de stem van onze handelaars en ondernemers horen. Op dinsdag 21 november om 19.30 uur stellen we het project voor en lichten we de cijfers toe:- voor handelaars van Tremelo in de Lindebloesem- voor handelaars van Baal in het Sven Nys Cycling Center Nadien volgt nog een online bevraging voor zowel ondernemers als geïnteresseerde burgers. Info en inschrijven via www.tremelotroef.be/detailhandelscoaching  

Inspiratiesessie: een nieuw elan voor de adviesraden

24-08-2023

Hoe wil jij betrokken worden bij het beleid in Tremelo? In welke mate zijn adviesraden een goede manier om burgers actief te betrekken bij het beleid? En wat zijn nieuwe of actuele vormen van participatie? Deze vragen stelden we aan adviesraden, lokaal bestuur en burgerpanel.  Bijna 200 respondenten namen deel aan de bevraging. Benieuwd naar de resultaten? Kom dan naar de inspiratiesessie ‘Een nieuw elan voor de adviesraden’ op dinsdag 26 september om 19 uur in zaal Lindebloesem. We analyseren onze lokale context, halen inspiratie uit Vlaanderen en gaan samen op verkenning naar wat in Tremelo nodig en mogelijk is. De inspiratiesessie is interactief, daarom vragen we vooraf in te schrijven. >> Klik hier om in te schrijven

Omgevingsvergunning vrijetijdscomplex 't Zand in Baal goedgekeurd

16-08-2023

De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de omgevingsvergunning voor het nieuwe vrijetijdscomplex aan ’t Zand in Baal definitief goedgekeurd. De omgevingsvergunning omvat de bouw van een multifunctionele sporthal, de realisatie van een Hoppinpunt met bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet, de aanleg van een straatplein met verhoogd bus perron en de aanleg van een parking met overdekte fietsenstalling. De ontwerpplannen van de sporthal komen maximaal tegemoet aan de voorstellen van de verenigingen en houden rekening met de aandachtspunten uit de mobiliteits- en toegankelijkheidstoets. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er nog enkele bezwaren van buurtbewoners rond parkeerdruk en (geluids)overlast. Om hieraan verder tegemoet te komen werden de ontwerpplannen bijgestuurd. De overdrukparking is omgevormd tot een volwaardige parking, het terras aan de cafetaria veranderd in een groendak, en een ruimere groene buffer rond de site moet zorgen voor voldoende privacy. De gewijzigde plannen werden na een positief advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) definitief goedgekeurd. De volgende stap is het aanstellen van een aannemer. Daarna, vermoedelijk in het najaar, kunnen de werken starten. De bouwwerken zullen ongeveer 14 maanden duren. Volg dit project op www.tremelotroef.be/adviesraden 

Meer nieuws & activiteiten

Jouw mening is onze troef!

Democratie houdt niet op bij het zesjaarlijks inkleuren van een bolletje op een stemformulier. Nee, jouw stem is altijd belangrijk voor ons.

Schrijf je in voor het burgerpanel

Tremelo troef!

Met Tremelo troef! betrekken we de burger bij het beleid van onze gemeente. Op deze pagina vind je alle trajecten waar jij als inwoner inspraak hebt!