Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Hoe wil jij betrokken worden bij het beleid in Tremelo?

Volg het project

Opgroeien in Tremelo is een feest

Volg het project

Ons gedacht voor het Beleidsplan Ruimte

Volg het project

Inspiratiesessie: een nieuw elan voor de adviesraden

24-08-2023

Hoe wil jij betrokken worden bij het beleid in Tremelo? In welke mate zijn adviesraden een goede manier om burgers actief te betrekken bij het beleid? En wat zijn nieuwe of actuele vormen van participatie? Deze vragen stelden we aan adviesraden, lokaal bestuur en burgerpanel.  Bijna 200 respondenten namen deel aan de bevraging. Benieuwd naar de resultaten? Kom dan naar de inspiratiesessie ‘Een nieuw elan voor de adviesraden’ op dinsdag 26 september om 19 uur in zaal Lindebloesem. We analyseren onze lokale context, halen inspiratie uit Vlaanderen en gaan samen op verkenning naar wat in Tremelo nodig en mogelijk is. De inspiratiesessie is interactief, daarom vragen we vooraf in te schrijven. >> Klik hier om in te schrijven

Omgevingsvergunning vrijetijdscomplex 't Zand in Baal goedgekeurd

16-08-2023

De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de omgevingsvergunning voor het nieuwe vrijetijdscomplex aan ’t Zand in Baal definitief goedgekeurd. De omgevingsvergunning omvat de bouw van een multifunctionele sporthal, de realisatie van een Hoppinpunt met bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet, de aanleg van een straatplein met verhoogd bus perron en de aanleg van een parking met overdekte fietsenstalling. De ontwerpplannen van de sporthal komen maximaal tegemoet aan de voorstellen van de verenigingen en houden rekening met de aandachtspunten uit de mobiliteits- en toegankelijkheidstoets. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er nog enkele bezwaren van buurtbewoners rond parkeerdruk en (geluids)overlast. Om hieraan verder tegemoet te komen werden de ontwerpplannen bijgestuurd. De overdrukparking is omgevormd tot een volwaardige parking, het terras aan de cafetaria veranderd in een groendak, en een ruimere groene buffer rond de site moet zorgen voor voldoende privacy. De gewijzigde plannen werden na een positief advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) definitief goedgekeurd. De volgende stap is het aanstellen van een aannemer. Daarna, vermoedelijk in het najaar, kunnen de werken starten. De bouwwerken zullen ongeveer 14 maanden duren. Volg dit project op www.tremelotroef.be/adviesraden 

Hoe wil jij betrokken worden bij het beleid in Tremelo?

22-06-2023

In het meerjarenplan van Tremelo is ‘participatie’ een belangrijk thema. Het lokaal bestuur wil hier graag verder op inzetten. Maar wat kan dat precies betekenen? Adviesraden zijn een traditionele vorm van burgerparticipatie: geëngageerde burgers en het middenveld stellen er hun expertise ter beschikking van lokale besturen. In welke mate zijn adviesraden een goede manier om burgers actief partner te laten zijn van het lokale beleid? Wat zijn nieuwe of actuele vormen van participatie en wat is het effect ervan op de bestaande adviesradenwerking?  Om een goed idee te krijgen van wat er op dat vlak leeft in Tremelo, nodigen we jou uit om onze bevraging hierover in te vullen. De vragenlijst invullen neemt maximum 5 minuten van je tijd in beslag. Je start de bevraging door op onderstaande link te klikken: Start de bevraging  De resultaten worden anoniem verwerkt door het onderzoeksbureau Indiville. Bij vragen of opmerkingen over deze enquête kan je terecht bij Jurgen Minnebo via jurgen@indiville.be of Nadia Gijsemans via communicatie@tremelo.be. Deze bevraging wordt ingevuld door adviesraden, mandatarissen en medewerkers van gemeente Tremelo en geïnteresseerde burgers. De resultaten worden gepresenteerd op dinsdag 26 september in de Lindebloesem. Vervolgens gaan we samen aan de slag met deze resultaten.    

Meer nieuws & activiteiten

Jouw mening is onze troef!

Democratie houdt niet op bij het zesjaarlijks inkleuren van een bolletje op een stemformulier. Nee, jouw stem is altijd belangrijk voor ons.

Schrijf je in voor het burgerpanel

Tremelo troef!

Met Tremelo troef! betrekken we de burger bij het beleid van onze gemeente. Op deze pagina vind je alle trajecten waar jij als inwoner inspraak hebt!