Skip to main content
home-page

Infostand voorontwerp Beleidsplan Ruimte

23-11-2023

Ondertussen werd een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit voorontwerp maakt duidelijk rond welke principes het toekomstig ruimtelijk beleid zal opgebouwd worden. Deze gaan onder meer over het versterken van de dorpskernen en het behoud van open ruimte. Het landelijk en groen karakter zijn belangrijke kernkwaliteiten die we als gemeente hoog in het vaandel dragen en willen veilig stellen. Er volgt nu een adviesronde aan andere overheidsinstanties en aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening.  Ben je benieuwd naar hoe Tremelo er in de toekomst zal uitzien op ruimtelijk vlak? Op zondag 10 december organiseert het lokaal bestuur een onthaalmoment voor inwoners. In de voormiddag ontvangen we onze nieuwe inwoners, van 14 tot 17 uur zetten we de deuren open voor iedereen. Met al jouw vragen over het ruimtelijk beleid ben je welkom op de infostand van de dienst omgeving in het gemeentehuis. Ook na de opendeurdag ben je met al jouw vragen over het voorontwerp welkom op de dienst omgeving.Of bekijk alvast de antwoorden op veelgestelde vragen over het Beleidsplan Ruimte. 

Publieke raadpleging conceptnota

10-10-2022

De conceptnota is de eerste formele stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en geeft bondig onze ambities weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeente. De conceptnota bestaat uit een strategische visie en twee beleidskaders: kernversterking en open ruimte. Je kan de conceptnota na afspraak inkijken op het gemeentehuis of online raadplegen op www.tremelo.be/beleidsplan-ruimte. Van 10 oktober 2022 tot  9 januari 2023 kan je jouw suggesties en opmerkingen meegeven: per e-mail via omgeving@tremelo.be door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo

Meer nieuws & activiteiten

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe Tremelo er in de toekomst zal uitzien op ruimtelijk vlak? Breng dan een bezoek aan de infostand van de dienst omgeving tijdens het onthaalmoment op zondag 10 december van 14 tot 17 uur.

Veelgestelde vragen over het Beleidsplan Ruimte

Ons gedacht voor het Beleidsplan Ruimte

Geef al spelenderwijs jouw standpunten en ideeën over ruimtelijke vraagstukken

Start verkenningsfase Beleidsplan Ruimte

2021

Lancering Ons Gedacht

november 2021

Organiseer je eigen spel

november - december 2021

Thema workshops

januari - februari 2022

Conceptnota Beleidsplan Ruimte

2022

Participatie-happening Ons Gedacht

4 september 2022

Participatieve workshops

2023

Voorontwerp Beleidsplan Ruimte

november 2023

Definitief ontwerp Beleidsplan Ruimte

2024