Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Belevingspark 't Zand

Het organiseren van een toegankelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod is een van de beleidsprioriteiten in het meerjarenplan 2020-2025. Om dat te realiseren wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de site aan 't Zand, naast het sociaal huis in Baal. De komende maanden en jaren gaat het lokaal bestuur aan de slag om hier een gedragen project uit te bouwen dat een meerwaarde betekent voor inwoners en verenigingen.

Hoe kwamen deze plannen tot stand?

De plannen voor nieuwe sportinfrastructuur dateren al van een tijdje terug. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit 2012 werd de nood aan nieuwe infrastructuur al onderstreept. Heel wat recreatieve locaties binnen de gemeente zijn zonevreemd en de aanwezige infrastructuur blijkt sterk verouderd. Er wordt in het plan een nijpend gebrek aan een voldoende uitgeruste sportinfrastructuur aangegeven.

In 2017 wordt in het ruimtelijk uitvoeringsplan Kalvenne ruimte voorzien voor recreatieve infrastructuur. Bij de verdere ontwikkeling van het gebied blijkt het echter niet mogelijk te zijn om de nodige gronden te verwerven. Tijdens de zoektocht naar een nieuwe site kwamen de terreinen aan ’t  Zand in het centrum van Baal in zicht. De open ruimte aan de Baalsebaan is goed bereikbaar en ligt dicht bij verschillende andere voorzieningen: de basisschool, de sportzaal ’t Zand, het sociaal huis, de terreinen van de voetbal KFC Baal en verschillende winkels. Hier wil het lokaal bestuur nu werken aan een kwalitatief, divers en toegankelijk recreatieaanbod.

Ontdek de plannen