Belevingspark 't Zand

Maak een virtuele wandeling door het gebied

Nu nog achter de foto, straks in het echt

Het gebied van ongeveer 2,5 hectare wordt ingevuld met een sporthal met parking, buitensportvelden, een polyvalent veld en een parkzone. Om het terrein zoveel mogelijk open te houden voor de buitensportfuncties en de parkzone wordt de sporthal ingeplant aan de voorzijde en samengebracht met de bestaand sportzaal en het sociaal huis. De bushalte aan de overzijde van de school wordt verplaatst naar de sportzaal en aangevuld met een Hoppinpunt. Het hoppinpunt wordt voor een deel geïntegreerd in het gebouw en biedt plaats voor overdekte en beveiligde fietsenstallingen, deelfietsen, een elektrisch oplaadpunt en een publiek toilet.

Het gebied van ongeveer 2,5 hectare wordt ingevuld met een sporthal met parking, buitensportvelden, een polyvalent veld en een parkzone. Om het terrein zoveel mogelijk open te houden voor de buitensportfuncties en de parkzone wordt de sporthal ingeplant aan de voorzijde en samengebracht met de bestaand sportzaal en het sociaal huis. De bushalte aan de overzijde van de school wordt verplaatst naar de sportzaal en aangevuld met een Hoppinpunt. Het hoppinpunt wordt voor een deel geïntegreerd in het gebouw en biedt plaats voor overdekte en beveiligde fietsenstallingen, deelfietsen, een elektrisch oplaadpunt en een publiek toilet.

In de sporthal komt een grote zaal met een flexibele indeling en plaats voor verschillende sporten: tennis, basket, volleybal, zaalvoetbal, korfbal, badminton, … Het gebouw krijgt aan de achterzijde een danszaal, een cafetaria, kleedkamers en kantoren voor de dienst vrije tijd. 

Ook buiten kan gesport worden op de beachvolleybalvelden, het omnisportveld in kunstgras, de padelvelden en het skatepark. Maar er is ook ruimte voor andere vormen van ontspanning. Het polyvalent veld kan gebruikt worden voor activiteiten van verenigingen of festiviteiten.

Een parkzone met waterpartij geeft een rustpunt tussen al de sportactiviteiten. Via deze wadi, of kunstmatige glooiing, wordt het regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte geïnfiltreerd in de bodem en vertraagd afgevoerd. Doorheen de site worden een aantal zachte verbindingen gemaakt. De verbinding die er nu ligt van de Baalsebaan naar het noorden wordt behouden en aangevuld met een verbinding langsheen de sporthal naar het noorden en naar de Turfweg in het westen. Als wandelaars en fietsers de site makkelijk kunnen doorkruisen, biedt dit ook mogelijkheden tot het vormen van gezellige publieke plekjes vlakbij de dorpskern. De site wordt zo niet enkel een plaats waar men naartoe komt om te sporten en daarna weer vertrekt, maar ook een plek om te rusten en ontspannen. 

Geef je mening over de plannen