Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Meer nieuws & activiteiten

Jouw mening is onze troef!

Heb jij of heeft jouw kind al een leuke hobby gevonden of ben je nog op zoek? Sluit vrije tijd vlot aan na school of is het vaak een hele puzzel? Wij willen graag weten wat jij vindt van het opvang- en vrijetijdsaanbod in Tremelo.

De bevraging is afgesloten.

Opgroeien in Tremelo

We willen alle kinderen de kansen geven om hun talent te ontdekken, hun vrije tijd op een diverse manier in te vullen en zich vooral te amuseren.

Omgevingsanalyse

september - december 2022

Startmoment partners

februari 2023

Bevraging kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en grootouders

februari - maart 2023

Analyse bevraging en ontwerp visiedocument

april 2023 - maart 2024

Participatieve workshops

maart - april 2024

Opmaak definitieve beleidsvisie

2024