Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

BBB-workshop: aan de slag met de onderzoeksresultaten

23-05-2023

Bijna 300 respondenten, waarvan één derde kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar, namen deel aan onze online bevraging over 'Opgroeien in Tremelo'.  De belangrijkste conclusies in een notendop: Ouders en jongeren zijn positief over de organisatie van opvang en vakantieaanbod. Verbeteringen zijn mogelijk op vlak van aanbod voor kinderen met zorgnoden. Er is vraag naar meer aanbod voor kleuters (2,5 - 6 jaar) en jeugd (16+). Er is nood aan meer speel- en ontspanningsmogelijkheden in de openbare ruimte. De betaalbaarheid van opvang en activiteiten is voor 1 op 3 ouders belangrijk. Er is behoefte aan meer gecentraliseerde informatie over het volledige aanbod. Ook meer dan 300 kinderen jonger dan 8 jaar werden op een speelse manier bevraagd over hun vrije tijd. De interne BOA*-werkgroep ging aan de slag met het uitgebreide onderzoeksrapport en de informatie van de diverse partners. Aan de hand van het beschikbare materiaal werd een BBB-analyse (Bannen - Behouden - Bereiken) opgemaakt. Daarbij kwamen volgende thema's aan bod: aanbod opvang en vrije tijd vanuit de gemeente, aanbod activiteiten en vrije tijd vanuit anderen, infrastructuur, toegankelijkheid en samenwerking. De volgende stap is een ontwerp visiedocument** dat nog verder met de partners afgestemd wordt.   * BOA staat voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten** Zie ook Decreet BOA    

Opgroeien in Tremelo is een feest. Maar wat vind jij?

24-01-2023

In Tremelo is er een uitgebreide keuze aan opvang en vrije tijd. Maar het kan altijd beter. We willen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en meer divers maken. Daarom vinden we de stem en de blik van kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders én grootouders heel belangrijk. Heb jij of heeft jouw kind al een leuke hobby gevonden of ben je nog op zoek? Sluit vrije tijd vlot aan na school of is het vaak een hele puzzel? Wij willen graag weten wat jij vindt van het opvang- en vrijetijdsaanbod in Tremelo.Neem deel aan onze bevraging! (de bevraging is afgesloten) Deze enquête is er voor iedereen vanaf 8 jaar. Op maat van kinderen, jongeren én (aanstaande) ouders of grootouders. We willen alle kinderen de kansen geven om hun talent te ontdekken, hun vrije tijd op een diverse manier in te vullen en zich vooral te amuseren.

Startmoment voor partners. Hang jij mee de slingers op?

24-01-2023

In Tremelo is er een uitgebreide keuze aan opvang en vrije tijd. Onder meer dankzij de inspanningen van diverse partners, zoals verenigingen, scholen en adviesraden. Maar het kan altijd beter. Via een grote bevraging willen we luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders én grootouders. Maar ook de blik van onze partners in dit verhaal vinden we essentieel. Opgroeien is een feest We vergelijken ons aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten graag met een kermis. Waarom? Omdat een kermis lokaal maatwerk is. Omdat een kermis een feest is voor kinderen én voor ouders. Omdat een kermis maar leuk en aantrekkelijk is als er een diversiteit aan kramen is en dus samengewerkt wordt met diverse partners. Zij bepalen mee de sfeer en gezelligheid! Jouw mening is onze troef Maar wat zijn de verwachtingen van onze partners? Waar ervaren zij knelpunten of zien zij mogelijkheden? Welke plannen moeten volgens hen nog uitgewerkt worden? We luisteren graag naar hun mening. Enkel zo kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. En ieder kind de kansen geven om zijn of haar talent te ontdekken, zijn vrije tijd op een diverse manier in te vullen en zich vooral te amuseren. Maak mee het verschil Maak met jouw vereniging, school of adviesraad mee het verschil en kom op donderdag 2 februari naar de aftrap van ons participatietraject rond ‘Opgroeien in Tremelo’ in zaal Lindebloesem (Kruisstraat 12). Iedereen is van harte welkom! We starten om 18.30 uur. Na een korte toelichting gaan we in gesprek over lokale uitdagingen en kansen.  Inschrijven via www.tremelo.be/opgroeienintremelo 

Meer nieuws & activiteiten

Jouw mening is onze troef!

Heb jij of heeft jouw kind al een leuke hobby gevonden of ben je nog op zoek? Sluit vrije tijd vlot aan na school of is het vaak een hele puzzel? Wij willen graag weten wat jij vindt van het opvang- en vrijetijdsaanbod in Tremelo.

De bevraging is afgesloten.

Opgroeien in Tremelo

We willen alle kinderen de kansen geven om hun talent te ontdekken, hun vrije tijd op een diverse manier in te vullen en zich vooral te amuseren.

Omgevingsanalyse

september - december 2022

Startmoment partners

februari 2023

Bevraging kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en grootouders

februari - maart 2023

Analyse bevraging

april - juni 2023

Participatieve workshops

september - december 2023

Opmaak beleidsvisie

2024