Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Opgroeien in Tremelo

Het participatietraject 'Opgroeien in Tremelo' kadert binnen de opmaak van een beleidsvisie rond Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, het zogenaamde decreet BOA.

Wat willen we bereiken?

Tremelo heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd voor alle kinderen en gezinnen. Dat lokaal aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten (afgekort ‘BOA’) afgestemd op de noden van alle kinderen en gezinnen, zorgt ervoor dat:

  • kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Ze krijgen speelmogelijkheden die inspelen op hun interesses en talenten.
  • ouders werk, opleiding en gezin kunnen combineren.
  • elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften, zich welkom voelt.

Het lokaal bestuur neemt de regie op en tekent een lokaal beleid uit rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit wordt op termijn uitgewerkt in de meerjarenplanning. Het lokaal bestuur werkt hiervoor nauw samen met partners, in een lokaal samenwerkingsverband. Dat kan bestaan uit verschillende lokale spelers: buitenschoolse (kleuter)opvang, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, ouders, kinderen ... Zo komen we tot een gedragen visie. 

 

Deel op facebook
Deel op twitter