Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

BBB-workshop: aan de slag met de onderzoeksresultaten

Bijna 300 respondenten, waarvan één derde kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar, namen deel aan onze online bevraging over 'Opgroeien in Tremelo'. 

De belangrijkste conclusies in een notendop:

  • Ouders en jongeren zijn positief over de organisatie van opvang en vakantieaanbod.
  • Verbeteringen zijn mogelijk op vlak van aanbod voor kinderen met zorgnoden.
  • Er is vraag naar meer aanbod voor kleuters (2,5 - 6 jaar) en jeugd (16+).
  • Er is nood aan meer speel- en ontspanningsmogelijkheden in de openbare ruimte.
  • De betaalbaarheid van opvang en activiteiten is voor 1 op 3 ouders belangrijk.
  • Er is behoefte aan meer gecentraliseerde informatie over het volledige aanbod.

Ook meer dan 300 kinderen jonger dan 8 jaar werden op een speelse manier bevraagd over hun vrije tijd.

De interne BOA*-werkgroep ging aan de slag met het uitgebreide onderzoeksrapport en de informatie van de diverse partners.

Aan de hand van het beschikbare materiaal werd een BBB-analyse (Bannen - Behouden - Bereiken) opgemaakt. Daarbij kwamen volgende thema's aan bod: aanbod opvang en vrije tijd vanuit de gemeente, aanbod activiteiten en vrije tijd vanuit anderen, infrastructuur, toegankelijkheid en samenwerking.

De volgende stap is een ontwerp visiedocument** dat nog verder met de partners afgestemd wordt.

 

* BOA staat voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten
** Zie ook Decreet BOA

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter