Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Nieuwe stap in de ontwikkeling van de vrijetijdssite in Baal

De bouw van een nieuwe sporthal in het centrum van Baal komt een stapje dichterbij. Er wordt nu gestart met het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning.

Fase 1: Omgevingsaanvraag sporthal en parkeerfaciliteiten

De zone als 'fase 1' aangeduid op het grondplan vormt de eerste fase van de ontwikkeling van de vrijetijdssite. In eerste instantie wordt een omgevingsaanvraag ingediend voor de sporthal en bijhorende parking. 

De omgevingsaanvraag omvat:
•    de bouw van een multifunctionele sporthal
•    de realisatie van een Hoppinpunt met bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet
•    de aanleg van een straatplein met verhoogd busperron 
•    de aanleg van een parking met overdekte fietsenstalling.

De ontwerpplannen van de sporthal komen maximaal tegemoet aan de voorstellen van de verenigingen. Bij de inrichting van de site werd ook rekening gehouden met de vragen rond verkeersveiligheid en -leefbaarheid en met de aandachtspunten uit de mobiliteits- en toegankelijkheidstoets.

Zie ook: Vraag & antwoord

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 27 november tot en met 26 december 2021. De dossierstukken van het openbaar onderzoek kan je vanaf de start van het openbaar onderzoek inkijken via het omgevingsloket. Het volledige dossier ligt dan ook ter inzage bij de dienstomgeving, na afspraak alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kan je digitaal indienen via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen.

Fase 2: inrichting buitensport 

De inrichting van de buitensportterreinen zal deel uitmaken van een volgende omgevingsaanvraag. Deze zone, op het inplantingsplan aangeduid met fase 2, omvat een omnisportveld, een skatepark, padelvelden. Deze infrastructuur wordt nog verder uitgewerkt via kleinere participatietrajecten.

Deel op facebook Deel op twitter