Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Realisatie Belevingspark 't Zand op twee sporen

Tijdens een (virtuele) wandeling konden inwoners en verenigingen kennismaken met de plannen voor het toekomstige sport - en belevingspark in Baal. Bijna 200 burgers gaven hun mening over dit project. Ook de adviesraden lieten hun stem horen. De meeste bijdragen zijn te herleiden tot enkele belangrijke vragen waarop het lokaal bestuur een antwoord wil bieden: voldoende ruim aanbod voor verenigingen, aandacht voor verkeersveiligheid in de dorpskern en de leefbaarheid van de buurt. Alle relevante vragen en ideeën worden meegenomen in een realisatietraject op twee sporen.

1. Omgevingsaanvraag sporthal en parkeerfaciliteiten

In eerste instantie zal een omgevingsaanvraag ingediend worden voor de sporthal en bijhorende parkeerfaciliteiten. Het indienen van deze omgevingsaanvraag is gekoppeld aan een verplichte mobiliteitsstudie. Deze studie zal mogelijke aandachtspunten naar verkeersveiligheid en -leefbaarheid rond de site verder in kaart brengen. Ondertussen werden al een aantal maatregelen vooropgesteld om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Ook de ontwerpplannen van de sporthal worden bijgestuurd om maximaal tegemoet te komen aan de voorstellen van diverse verenigingen.

2. Uitgebreide participatie sport- en parkzone

De realisatie van de sport- en parkzone zal het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Het lokaal bestuur wil deze buitenaanleg opnieuw ter discussie stellen en dit gedeelte van het project via een constructief debat verder vormgeven.

Deel op facebook Deel op twitter