Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Hoe wil jij betrokken worden bij het beleid in Tremelo?

In het meerjarenplan van Tremelo is ‘participatie’ een belangrijk thema. Het lokaal bestuur wil hier graag verder op inzetten. Maar wat kan dat precies betekenen?

Adviesraden zijn een traditionele vorm van burgerparticipatie: geëngageerde burgers en het middenveld stellen er hun expertise ter beschikking van lokale besturen. In welke mate zijn adviesraden een goede manier om burgers actief partner te laten zijn van het lokale beleid? Wat zijn nieuwe of actuele vormen van participatie en wat is het effect ervan op de bestaande adviesradenwerking? 

Om een goed idee te krijgen van wat er op dat vlak leeft in Tremelo, nodigen we jou uit om onze bevraging hierover in te vullen. De vragenlijst invullen neemt maximum 5 minuten van je tijd in beslag. Je start de bevraging door op onderstaande link te klikken:

Start de bevraging 

De resultaten worden anoniem verwerkt door het onderzoeksbureau Indiville. Bij vragen of opmerkingen over deze enquête kan je terecht bij Jurgen Minnebo via jurgen@indiville.be of Nadia Gijsemans via communicatie@tremelo.be.

Deze bevraging wordt ingevuld door adviesraden, mandatarissen en medewerkers van gemeente Tremelo en geïnteresseerde burgers. De resultaten worden gepresenteerd op dinsdag 26 september in de Lindebloesem. Vervolgens gaan we samen aan de slag met deze resultaten.

Deel op facebook
Deel op twitter